» przejdź do treści «

Rejony

MIEJSCOWOŚĆ PRACOWNIK SOCJALNY TELEFON
Brzeźnica
Brzeźnica Wola
Kędzierz
Pustynia od nr domu 1 do 124
mgr Teresa Szewc 14 6803 335
Pustynia od nr 125
Paszczyna
Kochanówka
Grażyna Hendzel 14 6803 335
Pustków mgr Katarzyna Góra- Mazur 14 6803 348 
Pustków Osiedle
Kozłów
mgr Agnieszka Madej 14 6803 348
Braciejowa
Latoszyn 
Agnieszka Łoch 14 6803 335
Podgrodzie
Latoszyn
mgr Agnieszka Surowiec 14 6803 348
Głobikowa
Gumniska
mgr Anna Zielińska Mazur 14 6803 335
Stasiówka
Stobierna od nr domu 150
Nagawczyna
 
Iwona Dobrowolska 14 6803 335
Zawada
Stobierna od nr domu 1 do 149
Halina Nawrot  14 6803 335